1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanun'na göre doğrudan pazarlama, reklam, tanıtım, promosyon, yardım ve bağış toplama, araştırma, inceleme, propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi ticari içerikli SMS'ler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir.

Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir.

Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik mesajlar için ayrıca onay alınmaz.

Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın SMS gönderilebilir.

Mesaj içeriğinde, telefon numaranız veya e-posta adresiniz mutlaka yer almalıdır.

Ticari içerikli SMS metinlerini başlangıcında KAMPANYA, TANITIM, DUYURU, BİLGİLENDİRME gibi ticari iletişimin belirlenebilir olmasını sağlayan bir ibareye yer verilmelidir.

Elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi elektronik iletişim adreslerinin internet üzerinden verilmesi suretiyle alınacak onaylarda, iletişim adresinin türüne bağlı olarak, doğrulama kodu veya doğrulama bağlantı adresi ile alıcılara bu adres beyanının doğrulatılması şartı aranır. Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletilerde önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde de mal veya hizmetler özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.

Detaylı bilgi almak için 6563 sayılı kanunu ve ticari iletişim yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.