Bireysel Aboneler İçin:

 • Abonelik Sözleşmesi
 • Kimlik Fotokopisi

 • Kurumsal Aboneler İçin:
 • Abonelik Sözleşmesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri
 • Yetkili Kişi Kimlik Fotokopisi

 • Dernek, Vakıf ve Siyasi Partiler İçin:
 • Karar Defterinin İlk Sayfa Fotokopisi
 • Karar Örneği
 • Yetkişi Kişi
 • Kimlik Fotokopisi